• Bashli-slayd1
 • Bashli-slayd2
 • Bashli-slayd3

Təşkilatçılar

 

Azərbaycan Respublikası

Elm və Təhsil Nazirliyi 


 

 

Azərbaycan Respublikasının

Təhsil İnstitutu


 

 

Azərbaycan Respublikasının

Gənclər və İdman Nazirliyi


 

 

Azərbaycan Milli

Elmlər Akademiyası


 

Heydər Əliyev Mərkəzi


 

Azərbaycan Təhsil İşçiləri

Azad Həmkarlar İttifaqı


ELANLAR...


 

 

 

  

 

Partnyorlar

 

I YER

  

Bölmə

Layihənin müəllifi

Məktəb

Mühəndislik

Məmmədov Elxan Elşən oğlu

Məmmədov Orxan Elşən oğlu

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Nanotexnologiyada yeni yanaşma: “kiçik təsir effekti”

Kompüter

elmləri

Həsənli Elçin Əlihəsən oğlu

Səmədli Nərmin Vahid qızı

Vəliyev Elşən Səməd oğlu

“Texniki Tebiət Elmləri” liseyi 

Sumqayıt şəhəri, İstedad liseyi

 Sumqayıt şəhəri, İstedad liseyi

TWİDO kontrolleri vasitəsilə manipulyatorun optimal idarəetmə sisteminin yaradılması

Ekologiya

Xəlilov İbrahim Fərhad oğlu

Əmirxanlı Əminə Səcarəddin qızı

Ömərov Samir Şakir oğlu

Bakı şəhəri, BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar liseyi

Биоиндикационные свойства некоторых параметров живых систем при антропогенном загрязнении

Biologiya

Bayramov Arif Anar oğlu

Bakı şəhəri, BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar Liseyi

Бионаносистема для получения водорода из воды с помощью света

Tibb

Hacıəhmədova Türkan Rafiq qızı

Sumqayıt şəhəri, Təfəkkür liseyi

Xoşxassəli və bədxassəli şişlərin yaranma səbəbləri və müalicə tədbirləri

Kimya

Səfərəlizadə Mahirə Mayis qızı

Bakı şəhəri, BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar Liseyi

Maqnit xassəli polimer kompozitlə su səthindən neft və neft məhsullarının nazik təmizlənməsi

Fizika

Süleymanova Ləman Vaqif qızı

Dadaşov Tofiq Tahir oğlu

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Günəş batareyaları və onların tətbiqi

 

II YER

Bölmə

Layihənin müəllifi

Məktəb

Mühəndislik

Ağayeva Əfruz Elşən qızı

Sumqayıt şəhəri, Təfəkkür liseyi

Колебательные контуры в электротехнических устройствах

Mühəndislik

Əsgərov Rövşən Fərhad oğlu

Sumqayıt şəhəri, Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziya

Dəniz və okean şəraitində yeni konstruksiyalı qurğu ilə dalğaların qeyri-ənənəvi elektrik enerjisinin alınması

Ekologiya

Neymətov Cəmil Azər oğlu

Bode İrina İqorevna

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Abşeron torpaqlarının fitoekrstraksiya metodu ilə təmizlənməsi

Ekologiya

Hacıyev  Zöhrab Fəxrəddin oğlu

Bakı şəhəri, 160 saylı klassik gimnaziya

Влияние отработанных автопокрышек на оплодотворяемость и развития уже оплодотворенной икры

Biologiya

Əlili Müşfiq İsgəndər oğlu

Allahverdiyeva Nərgiz Vidadi qızı

Bakı şəhəri, 16 saylı texniki-humanitar lisey

Ali su bitkilərinin neftlə çirklənvəyə və nanohissəciklərə həssaslığının müəyyən edilməsi

Biologiya

İsgəndərzadə Aydan Kamran qızı

Bakı şəhəri, BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar Liseyi

Buğda toxumunun kökcüklərində şüalanmadan əvvəl və sonra kversetinin xromosom dəyişmələrinin tezliyinə təsiri

Tibb

Mehdili Nihad Zöhrab oğlu

Ələsgərova Fərəh Rafiq qızı

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Bildirçin yumurtasının immunlaşdırıcı xassələrinin tədqiqi

Tibb

Şadlinskaya Aynurə Elçin qızı

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Yeniyetmələrdə nevroz, formaları. Ailə-məişət problemlərinin yeniyetmə psixologiyasında törətdiyi fəsadlar və onların aradan qaldırılma metodları

Kimya

Mədədli Aytac Müşfiq qızı

Bakı şəhəri,BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar Liseyi

Nematik maye kristallarda rəngli təsvirlərin alınması

Kimya

Quliyev Orxan Elçin oğlu

Bakı şəhəri,BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar Liseyi

Nanokompozitlərin suyun təmizlənməsində tətbiqi

Fizika

İbrahimli Vüsal Qalib oğlu

Bakı Avropa liseyi

Radioaktiv maddələrin izotoplarının parçalanması nəticəsində Yer qabığının yaşının təyini

Kompüter

elmləri

Kərimli Fikrət Elman oğlu

Bədirzadə Aynur Etibar qızı

Sumqayıt şəhəri, İ.Qayıbov adına 1 saylı orta məktəb

Ecosystem.az

Kompüter

elmləri

Bədəlov Turxan Yaşar oğlu

Bakı şəhəri, Rizvan Pirnəzərov adına 299 saylı məktəb-lisey

Elektron dərslik

 

III YER

Bölmə

Layihənin müəllifi

Məktəb

Mühəndislik

Əliyev Sərdar Qasım oğlu

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Hündür bina və konstruksiyaların zəlzələyə davamlılığını artırmaq üçün konstruktiv həllər və hesabatlar

Mühəndislik

Qədirzadə Sərxan Soltan oğlu

Bakı şəhəri, Türkiyə Dəyanət vəqfi Bakı Türk Liseyi

Süni Külək Elektrik Stansiyası

Ekologiya

Cəfərova Lalə Azər qızı

Bakı şəhəri, Ankara Məktəbi

Решение проблемы Азотного дисбаланса в окружающей среде

Ekologiya

Baxşıyeva Nigar Aydın qızı

Mirzəzadə Aynaz İslam qızı

Salehova Gülnar Həmid qızı

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Xəzər dənizində yaşamaq uğrunda mübarizə

Ekologiya

Musazadə Atəş Vaqif qızı

Şərifova Zaurə Zahid qızı

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Abşeronun sənaye-çirklənmiş ərazilərin biotexnoloji üsulla təmizlənməsinin perspektivliyi

Biologiya

Qəmbərova Leyla Vaqif qızı

Bakı şəhəri, BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar Liseyi

Planetin ağ qızılı – Şoran torpaqlarda bitkilərin böyümə və inkişafını təmin etmək

Tibb

Badamova Emiliya Azər qızı

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Применение некоторых лекарственных растений Азербайджана для лечения последствий радиационного излучения

Tibb

Tağıyeva Günəş Bəhrəm qızı

Bakı şəhəri, 134 saylı Təhsil Kompleksi

Современные тенденции развития образного мышления (мeтодика совершенствования памяти)

Tibb

Mursaqulova Mədinə Rüfət qızı

Bakı Avropa liseyi

Qadına islamda və xristianlıqda münasibət

Kimya

Fərruxzadə Eltac Şahin oğlu

Sumqayıt şəhəri, Təfəkkür liseyi

Az kükürdlü qazların elektrokimyəvi üsulla H2S-dən təmizlənməsi

Kimya

Məmmədov Vüsal Elşən oğlu

Ağayeva Aybəniz Azər qızı

Bakı şəhəri, BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar Liseyi

Radioaktiv elementlərin sudan qatılaşdırma üsulu ilə ayrılması

Kimya

Sadıxlı Ləman Elşən qızı

Bakı Avropa liseyi

Nanotexnologiyanın müxtəlif sahələrdə tətbiqi imkanlarının mümkünlüyü

Fizika

Babayeva Nigar Nəvai qızı

Kərimov İsmayıl Həsən oğlu

Müseyibli Cavid Hüseyn oğlu

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Raketlərdə və kosmik gəmilərdə yanacağın rəqsi hərəkətinin aradan qaldırılması

Fizika

Muradova Nərmin Salman qızı

Bakı şəhəri, BDU-nun nəzdində Gənc İstedadlar Liseyi

Pb1-xMnxTe nanonöqtələri əsasında maqnit sahəsi və temperaturla idarə oluna bilən detektorların hazırlanması imkanlarının öyrənilməsi

Kompüter

elmləri

Ağazadə  Gözəl Həşim qızı

Hümbətova Brilliant Oqtay qızı

Sumqayıt şəhər, İ.Qayıbov adına 1 saylı orta məktəb

Özün-Özünü Qoru – Sənin Seçimin

Kompüter

elmləri

Süleymanlı İsmixan Şahin oğlu

 

Əhmədli Mehman Əmir oğlu

Sumqayıt şəhəri, Təfəkkür liseyi

Sumqayıt şəhəri, İstedad liseyi

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller vasitəsilə istehsalın texnoloji prosesinin intellektual idarə edilməsi

Kompüter

elmləri

Qasımlı Xaliq Namiq oğlu

Məmmədov Rəşid Rahid oğlu

Məmmədov Elvin Rəfail oğlu

Bakı şəhəri, Akademik Z.Əliyeva adına məktəb

Elektron möhür

 

 

Axtarış

ŞAGİRDİN QEYDİYYATI

(Qeydiyyatdan keçdikdən sonra, siz qeyd etdiyiniz pocta təsdiq üçün elektron məktub gəlməlidir. Gələn məktubların içində görməsəniz, onda SPAM bölməsində axtarın və təsdiq sılkasını tıklayın.)
 • SA-2018-USA1
 • SA-2018-USA2
 • SA-2018-USA3
 • SA-2018-USA4
 • SA-2018-USA5
 • SA-2018-USA6
 • SA-2018-USA7
 • SA-2018-USA8
 • SA-2018-USA9
 • SA-2018_acilish1
 • SA-2018_acilish2
 • SA-2018_acilish3
 • SA-2018_acilish8
 • SA-2018_acilish4
 • SA-2018_acilish5
 • SA-2018_acilish6
 • SA-2018_acilish7
 • SA-2018_acilish9
 • SA-2018_acilish12
 • SA-2018_acilish10
 • SA-2018_acilish11
 • SA-2018_acilish13
 • SA-2018_son1
 • SA-2018_son2
 • SA-2018_son3
 • SA-2018_son4
 • SA-2018_son5
 • SA-2018_son6
 • SA-2018_son7
 • SA-2018_son8
 • SA-2018_son9

Bizimlə əlaqə


Ünvan:  
AZ1025, Azərbaycan Respublikası,

        Bakı şəhəri, Afiyəddin Cəlilov küçəsi, 86

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu

 

Tel.: (+994) 12 599 08 08 (daxili nömrə: 6275)

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.


"Sabahın alimləri" Respublika Müsabiqəsi

 IntelISEFSabahinAlimleri

 "Sabahın alimləri" Respublika Müsabiqəsi